Polisi Amgylcheddol

Pwyntiau allweddol y strategaeth i gyrraedd y nod yma yw:

  • Lleihau gwastraff trwy werthuso gweithredoedd a sicrhau eu bod mor effeithlon â phosib
  • Lleihau allyriadau niweidiol trwy ddefnydd effeithiol o gerbydau a ffynhonnell ei anghenion ynni
  • Hybu ailgylchu
  • Caffael cynhyrchion mewn ffordd sy’n lleihau effaith cynhyrchu a dosbarthu ar yr amgylchedd
  • Cwrdd neu wella ar yr holl gyfraith amgylcheddol sy’n berthnasol i’r Cwmni.