Telerau ac Amodau

Mae gan HCC Delerau ac Amodau safonol sy’n berthnasol i unrhyw gwmni sy’n gwneud gwaith ar ei rhan. Gellir dod o hyd iddynt yma, a chysylltwch ag info@hccmpw.org.uk am wybodaeth bellach ar brosesau caffael.