Addysg

Mae HCC yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid ar nifer o fentrau – tu fewn a thu allan i’r stafell ddosbarth.

  • Cynhyrchu adnoddau a llyfrau gweithgaredd er mwyn gwneud coginio yn atyniadol i fyfyrwyr a disgyblion a’u helpu i brynu bwyd a’i baratoi’n ddiogel
  • Cynhyrchu ffeithlenni sy’n rhoi gwybodaeth gywir am gig coch, iechyd a maeth
  • Adnoddau addysgu dwyieithog am ddim
  • Blasu bwyd a gweithgareddau llawn hwyl, gan weithio ar y cyd â digwyddiadau ‘Suliau Ffermydd Agored’ a ‘Buchod ar Daith’. Bydd hyn yn rhoi cyfle i blant gwrdd â ffermwyr a dod i gysylltiad ag anifeiliaid
  • Ymweld ag ysgolion
  • Cystadlaethau i ddisgyblion ar gyfer llunio bwydlenni ciniawau ysgol iach
  • Hyfforddi athrawon bwyd ar draws Cymru
  • Cefnogaeth hirdymor i gystadleuaeth gigyddiaeth Cymdeithas Goginio Cymru a Worldskills DG.

Mae’n adnoddau addysgol ar gael ar ein gwefan HCC Trade yma