Cwestiynau Cyffredin

 • Beth mae Hybu Cig Cymru - Hybu Cig Cymru yn ei wneud?

  HCC yw'r sefydliad, sy'n cael ei arwain gan y diwydiant, sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig oen, cig eidion a phorc o Gymru

  Rydym yn weithgar wrth ddatblygu nifer o farchnadoedd pwysig gartref a thramor. Mae HCC yn gweithio gyda manwerthwyr a gweithredwyr gwasanaethau bwyd, gan ymgymryd â rhaglenni hyrwyddo rheolaidd ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, sy’n berchen ar Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Rydym hefyd yn gweithredu fel gwarcheidwaid y cynllun PGI.

  Rydym hefyd yn ymgymryd ag ymchwil, yn rhannu gwybodaeth a hyfforddiant cymorth sy'n berthnasol i bob rhan o'r gadwyn gyflenwi, er mwyn sicrhau bod diwydiant cig coch Cymru mewn sefyllfa i wella ansawdd, cynyddu cost-effeithiolrwydd ac ychwanegu gwerth at gynhyrchion cig coch Cymru ar draws y diwydiant cyfan.

 • Sut ydym ni’n cael ein ariannu?

  Daw incwm craidd HCC o'r Ardoll Cig Coch, sy'n daladwy gan ffermwyr a phroseswyr ar bob anifail sy'n mynd i mewn i'r gadwyn fwyd cig coch, er mwyn crynhoi adnoddau'r diwydiant i helpu marchnata'r brandiau a datblygu'r gadwyn gyflenwi ar y cyd.

  Mae ein cyllid a swyddogaethau felly yn debyg i AHDB yn Lloegr a QMS yn yr Alban.

 • Pa mor fawr yw diwydiant cig coch Cymru?

  Mae Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn gynhyrchion eiconig blaenllaw o fewn diwydiant bwyd Cymru, ac maent yn gynhyrchion allweddol o fewn sector amaethyddol y wlad sy’n werth £ 1.6 biliwn y flwyddyn.

  Mae Cig Oen Cymru PGI yn enwedig yn arbennig yn cael ei werthu mewn dros 20 o wledydd ledled y byd; Defnyddir tua 5% o gynhyrchu cig oen yng Nghymru, 55-60% mewn mannau eraill yn y DU, a 35-40% yn allforio dramor.