Cyfradd Ardoll Cig Coch Cymru

O 1 Ebrill 2018, gosodwyd cyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru fel a ganlyn. Telir y ardoll ar y cyd gan y cynhyrchydd a'r lladdydd / allforiwr, a godir ar bob gwartheg, defaid a moch a gafodd eu lladd yng Nghymru neu eu hallforio yn fyw.

Cyfraddau Ardoll Cig Coch Cymru
Rhywogaeth Cyfanswm Ardoll a gesglir y pen Cyfanswm a delir gan y cynhyrchwr y pen Cyfanswm a delir gan y lladd-dy y pen
Gwartheg £5.67 £4.34 £1.33
Lloi (hyd at 68kg) £0.17 £0.085 £0.085
Moch £1.30 £1.05 £0.25
Defaid £0.83 £0.63 £0.20

*Please note - Cattle now includes buffalo and bison