Rhaglen Datblygu Cig Coch

 

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn arwain Rhaglen Datblygu Cig Coch gwerth £9.2 miliwn dros bum mlynedd er mwyn helpu amaeth i baratoi am fyd ar ôl Brexit. 

Mae'r Rhaglen yn cwmpasu pob rhan o’r gadwyn gyflenwi, gan hybu effeithlonrwydd ffermydd tra’n sicrhau y bydd cynnyrch cig coch Cymru yn cwrdd â gofynion newydd cwsmeriaid, ym Mhrydain a thu hwnt.

HCC fydd yn arwain y Rhaglen Datblygu Cig Coch, gyda chydweithrediad ystod eang o bartneriaid o fewn y diwydiant, a bydd yn cwmpasu tair prosiect fydd yn canolbwyntio ar iechyd anifeiliaid, geneteg, a safon cig.

O fewn y prosiect iechyd anifeiliaid bydd HCC yn cyflawni – gyda chymorth partneriaid a milfeddygon – cynllun uchelgeisiol a fydd yn dangos manteision tymor hir cynllunio iechyd rhagweithiol yn y sectorau defaid a gwartheg.

Bydd y prosiect geneteg yn tanlinellu sut y gellir defnyddio hyrddod gyda nodweddion arbennig er mwyn gwella perfformiad y ddiadell genedlaethol.

Bydd trydydd elfen y Rhaglen yn brosiect wedi ei arwain gan y gadwyn gyflenwi a fydd yn asesu a datblgu safon Cig Oen Cymru. Canolbwynt y prosiect fydd asesiad o arferion gall wneud gwahaniaeth cyn ac ar ôl giat y fferm er mwyn diogelu a hybu safle Cig Oen Cymru fel cynnyrch o safon premiwm.

Amcan y dair elfen o fewn y Rhaglen Ddatblygu Cig Coch fydd helpu’r diwydiant i gynhyrchu i safon uchel yn effeithlon, er mwyn tyfu’r cyfran o’r farchnad ym Mhrydain a thramor, wrth i’r darlun masnach newid.

Prosiect Iechyd Praidd a Buches

Prosiect Hyrddod Mynydd

Prosiect Safon Bwyta Cig Oen

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru