Cofnodi Eich Defaid - Tabl 2

Nodweddion Perfformiad Newydd

Data Crai Nodwedd  
Pwysau Carcas Cig Coch (kg) Cynnyrch cyhyrau Faint o feinwe cyhyrau sydd yn y carcas, wedi’i asesu trwy ddadansoddi delweddau Tomograffeg Gyfrifiadurol (TG) o anifeiliaid bridio yn 21 wythnos oed.
Pwysau Braster Carcas (kg) Cig Coch Maint y braster yn y carcas, wedi’i asesu trwy ddadansoddi delweddau y Tomograffeg Gyfrifiadurol (TG) o anifeiliaid bridio yn 21 wythnos oed.
Cyhyredd (mm) Siâp y carcas Trwch meinwe’r cyhyrau yn y goes wedi’i asesu trwy ddefnyddio Tomograffeg Gyfrifiadurol (TG) wedi’i safoni yn ôl hyd asgwrn morddwyd penodol.
Cyfrifiad wyau      
ysgarthol (FEC)
Ymwrthedd i lyngyr Cymerir samplau o wyn 21 wythnos oed a’u hanfon i labordy i’w dadansoddi a mesur y cyfrifiad wyau ysgarthol yn y sampl.