Prisiau’r Farchnad

Croeso i wasanaeth Prisiau’r Farchnad HCC. Rydym yn darparu prisiau cyfredol ar gyfer pob marchnad yng Nghymru, marchnadoedd y Gororau, yn ogystal â chyfartaledd dyddiol ac wythnosol ar gyfer Gymru a gweddill Prydain. Rydym hefyd yn darparu data pris pwysau marw ar gyfer y DG ac Ewrop.