Bwletin y Farchnad

Yma, gallwch ddarllen bwletinau misol y farchnad a gynhyrchir gan HCC er mwyn rhoi’r manylion diweddaraf am brisiau a niferoedd da byw i’r diwydiant.

Bwletin y Farchnad