Polisïau a Dadansoddiad

Mae HCC, yn aml gyda chydweithrediad partneriaid o fewn y diwydiant, yn cynhyrchu adroddiadau er mwyn rhoi gwybod i’r diwydiant cig coch a’r cyhoedd yn ehangach am dueddiadau’r cwsmer, patrymau’r farchnad a heriau’r dyfodol.

Gyda Phrydain ar fin gadael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mawrth 2019, mae gwaith diweddar wedi ffocysu ar effaith posib gwahanol scenarios o ran cefnogaeth amaethyddol, mynediad i farchnadoedd a mudo ar amaeth a phrosesu yng Nghymru.